Anar al Principi de la Pàgina

Programa de Gestió d'Hotels, HOTEL3

Software Gestió Hotels

Gestiona fàcilment el teu hotel o casa de turisme rural.
Agilitza les entrades i sortides dels teus hostes.

Descarrega't una Demo
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Creat per facilitar la teva gestió diària
El més Destacable
Check In Online.
Planning d'Habitacions.
Reserves per Internet.
Producció Diària - Main Courant.
Check In Online
El programa inclou el Check In Online.
Aquesta opció et permet realitzar un enviament d'e-mails als clients hostes que properament realitzaran la seva entrada a l'hotel, amb el propòsit que puguin realitzar l'entrada, utilitzant el seu telèfon mòbil o ordinador, i disminuir així el seu temps d'espera a la nostra recepció.
Configuració segons les Característiques del teu Hotel
El programa HOTEL3 et permet una configuració del programa totalment personalitzada.
Podràs definir els tipus d'habitacions (individual, doble, triple, etc...), els números d'habitacions, els noms dels serveis extraordinaris, paquets promocionals i la creació de tarifes i calendaris per a cada temporada.
Perfils d'Usuari i Configuració de Pantalla
L'usuari supervisor disposa d'accés absolut a totes les operacions del programa, i és qui pot definir l'accés dels diferents usuaris a determinades operacions del programa.
Així mateix, l'usuari supervisor pot realitzar la configuració de tots els terminals (pantalla, idioma, botons d'accés directe, canvi de data, formats d'impressió, etc...).
No obstant, els altres usuaris també poden modificar la configuració dels seus terminals.
Tarifes i Paquets Promocionals
Amb HOTEL3 podràs introduir, consultar o rectificar els preus dels serveis ordinaris (pensió alimentària i tipus d'habitació) i dels serveis extraordinaris per a cadascuna de les temporades, d'acord amb el calendari associat a la tarifa.
Rack - Gestor de Covernantes
El Rack ens permet obtenir una visió global de l'estat actual de les habitacions de l'hotel (habitacions lliures/ocupades, previsions d'entrades/sortides i l'estat de la neteja de les habitacions).
El gestor de governantes ens facilita informació fiable i sempre actualitzada de l'estat de neteja de les habitacions de l'hotel.
Es tracta d'una eina accesible a través d'una app o un navegador, que proporciona grans beneficis per a la recepció de l'hotel i per a les mateixes governantes.
Gestió de Reserves
Des del planning d'habitacions podem fer una reserva d'una manera àgil i ràpida, on se'ns mostraran en pantalla els diferents tipus d’habitacions disponibles.
Reserves per Internet
Amb HOTEL3 multiplicaràs les teves reserves i reduiràs els costos i comissions derivades d'intermediaris.
HOTEL3 enllaça a 5 aplicacions Channel Manager (GNA, Parity Rate, Prestige, SiteMinder i ObeHotel) per a augmentar la presència i rendibilitat del teu hotel.
Ocupació - Check In
Prèviament a l'arribada dels clients es confeccionarà la previsió d'entrades i sortides, d'acord amb les reserves existents.
Un cop arriben els clients es verifiquen o introdueixen les seves dades i se'ls assigna un nombre concret d'habitació.
Es duu a terme l'ocupació de l'habitació per part del client i se li entrega la fitxa d'entrada.
TicketBAI
TicketBAI és un projecte de transmissió d'informació fiscal exclusiu del País Basc, que obliga a signar digitalment i a enviar on-line les factures emeses pel teu negoci a la Hisenda de la teva Diputació Foral. Cegid Informàtica3 està acceptada en el registre de software garant TicketBAI de Araba, Gipuzkoa i Bizkaia. HOTEL3 està disponible amb TicketBAI.
Càrrecs
Durant l'estada dels hostes a l'hotel, el programa ens permet introduir, consultar, rectificar o esborrar els càrrecs pels serveis extraordinaris que utilitzin els clients allotjats a l'hotel.
Facturació - Check Out
Prèviament a la sortida, el programa HOTEL3 confeccionarà la factura del client.
Per facilitar-te la gestió, en aquesta factura s'inclouran automàticament els serveis consumits, tan ordinaris com extraordinaris.
Producció Diària - Main Courant
Amb HOTEL3 podràs obtenir un llistat amb la producció diària de l'hotel desglossada per departaments i per número d'habitació o per tipus d'habitació.
Lector DNI/Passaport
El programa HOTEL3 disposa de la integració amb aplicacions específiques dissenyades per a accedir a les dades dels clients ja existents o per a registrar nous clients amb les dades obtingudes, mitjançant lectura del DNI/Passaport o altres documents identificatius. També disposa d'una app que permet realitzar lectura per NFC a través del mòbil del DNI/Passaport.
Informes i Estadístiques
HOTEL3 et permet obtenir llistats i informes complets, així com estadístiques de turisme (INE) i estadístiques per Regions/ Països.
A més, podràs realitzar la gravació mensual de l'Enquesta d'Ocupació en Allotjaments Turístics i la gravació del Registre de Viatgers per a la Guardia Civil, Policía Nacional o Mossos d'Esquadra.
FITXA COMPLETA DE HOTEL3
Quota de Subscripció
El programa HOTEL3 dispone de diferentes versiones según el número de empresas a gestionar i el número de personas que utilizarán el programa de manera simultánea.
Tarifes Alta del Servei i Quota de Subscripció
ALTA
PROGRAMA
4 USUARIS
PACK BASE
+3 USUARIS
ADDICIONALS
Pagament Únic
Pagament Semestral
Pagament Semestral
HOTEL3
Gestió Hotels (Recepció Virtual, HouseKeeping, Policia-Codi INE...)
480€ 185€ 80€
HOTEL3 S
Gestió Hotels Sup. (Channels, Escaneig DNIe y Passaports amb mòbil)
540€ 235€ 95€
IVA no inclòs. La quota de subscripció s'actualitzarà anualment
Pack Base: Inclou 4 usuaris + Sense Límits d'Empreses + Treball en Xarxa
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
Descobreix els avantatges de
treballar amb HOTEL3
Cegid Informàtica3 t'ofereix una eina de gestió laboral global, fàcil i ràpida.
Vídeos HOTEL3
Temes Generals
Preguntes Freqüents HOTEL3
¿ Cómo se accede al Servicio Técnico ?
¿ El programa tiene integrado TicketBAI ?
¿ Qué versión del programa se ajusta mejor a la gestión del Hotel ?
¿ Qué modalidad del programa se ajusta al trabajo en un hotel ?
¿ Existe alguna opción para el Check In automático de clientes ?
¿ Elabora el programa HOTEL3 el PLANNING del Hotel ?
¿ Pueden gestionarse los cargos extraordinarios o ventas diarias a través de un TPV ?
¿ El programa gestiona la tasa turística de Cataluña y Baleares ?
¿ El programa permite confeccionar las Estadísticas de turismo del INE ?
¿ Puede tramitarse el Registro de Viajeros a la Policía ?
¿ Pueden confeccionarse las fichas de Policía ?
¿ El programa puede enlazar con el programa de gestión de restaurantes RESTA3 ?
¿ Pueden contabilizarse las facturas y sus correspondientes cobros al programa de contabilidad CONTA3 ?
Més de 35.000 empresaris, assessors i gestors confien en els nostres programes.
T'AJUDEM?
Més programes per a Hostaleria
RESTA3
Gestió de Restaurants
La solució idònia per a optimitzar la gestió del teu restaurant augmentant la seva productivitat, facilitant la presa de decisions i resolent les teves necessitats.
+ INFORMACIÓ
GESCO3
Gestió General
És la solució idònia per a la gestió integral de totes les àrees d'una pime, permetent optimitzar processos i augmentar la productivitat.
+ INFORMACIÓ
CONTA3
Comptabilitat General
T'ofereix la manera més àgil i completa per a registrar la comptabilitat associada a les operacions del teu negoci.
+ INFORMACIÓ
Empreses que confien en nosaltres

Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Política de Privacitat
Nota Legal
Codi Ètic
Mapa Web