Anar al Principi de la Pàgina
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Informació i Acceptació de el Reglament de Dades Personals
Volem explicar-li en què consisteix el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i les conseqüències que pot tenir per a vostè:
Què és el nou Reglament de Protecció de dades?
Es tracta d'una nova normativa europea. Aquest Reglament adapta la gestió de les dades personals als nous entorns digitals, com Internet i aplicacions per a mòbil. D'aquesta manera, vostè té millor control sobre les seves dades.
La Unió Europea va aprovar el Reglament en 2016. Els Estats membres estan obligats a la seva aplicació a partir del 25 de maig de 2018.
Quins canvis suposa per a vostè?
La normativa europea afegeix nous drets a aquells ja previstos per l'actual normativa espanyola. Per això hem d'actualitzar la informació a la seva disposició sobre les mesures de protecció de dades que actualment té Informàtica3.
Haurà de consentir tots els tractaments cap a les seves dades?
Consentir tots els tractaments ens permetrà oferir-li un servei el més adaptat a les seves necessitats possible, però ha de saber que pot no consentir-ho. Tot i això, si opta per aquest últim extrem, nosaltres haurem de tractar igualment alguns dels seus dades per complir amb obligacions fiscals o altres temes relacionats amb la seva utilització del programa.
Què passa si no vol utilitzar certs tractaments de les seves dades?
Només rebrà comunicacions genèriques, no personalitzades. A més, algunes gestions poden resultar més lentes.
Pot modificar les seves consentiments quan vulgui?
Sí. La informació dels tractaments que ha consentit serà sempre accessible a partir de l'25 de maig. Podrà modificar-la sempre que vulgueu a partir d'aquesta data, mitjançant una comunicació amb nosaltres a la bústia info3@info3.cat.
Aquest canvi normatiu afecta totes les empreses?
Totes les empreses que emmagatzemen dades personals hauran de complir el Reglament.
Quines mesures ha pres Informàtica3 per garantir la seguretat de les seves dades?
Hem pres les següents mesures per a garantir el respecte a la protecció de dades des del seu origen:
- Hem determinat uns principis de seguretat adequats.
- Hem revisat els requisits de documentació necessaris per complir amb el Reglament.
- Hem avaluat l'impacte que poden causar els nostres processos sobre la protecció de les seves dades personals.


A continuació trobareu més detalls sobre com utilitzar les seves dades.
Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?
INFORMÀTICA 3 PROGEST, SL.
Per què i per a què tractem les seves dades personals?
Tractem les seves dades personals amb les finalitats:
1. FINALITATS DE NATURALESA CONTRACTUAL:
- Contractar, mantenir i seguir el compliment dels contractes dels productes i serveis que tingui amb nosaltres.
2. FINALITATS BASADES EN L'INTERÈS LEGÍTIM EMPRESARIAL:
- Desenvolupar accions comercials en general i, en particular, oferir i/o recomanar-productes i serveis que puguin resultar-li del seu interès.
- Podrà sol·licitar l'oposició a qualsevol dels tractaments anteriors basats en el seu interès legítim. Per a això, ha de dirigir-se a INFORMÀTICA 3 PROGEST, SL, i explicar el seu motiu d'oposició.
3. FINALITATS QUE REQUEREIXEN EL SEU CONSENTIMENT:
- Desenvolupar accions comercials en general i, en particular, elaborar un perfil comercial a partir de les seves preferències personals que ens permeti oferir productes i serveis, propis o d'altres entitats, per qualsevol mitjà, inclòs els electrònics.
- Comunicar dades personals a tercers.
- En el cas que vostè no autoritzi el tractament de les seves dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà el manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb nosaltres.
Com obtenim les seves dades?
Obtenim les seves dades mitjançant aquestes fonts:
1. La informació que vostè ens facilita en el moment que contracta i manté productes i / o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta.
2. Fonts d'informació oberta, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes personals pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció de l'frau, xarxes socials i internet, i terceres empreses a les que vostè hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades.
En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: dades de caràcter identificatiu i informació comercial.
3. Empreses que facilitin informació sobre solvència, morositat i, en general, indicació de risc financer o de crèdit.
En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: Dades de caràcter identificatiu, dades econòmiques, financeres i de solvència, i dades de transaccions de béns i serveis.
Quant de temps conservarem les seves dades?
Les seves dades personals seran bloquejats en el moment que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, quedant a la disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades , per atendre les possibles responsabilitats nascudes del seu tractament, al llarg de l'termini de prescripció d'aquestes.
Un cop complert aquest termini, procedirem a la supressió de les seves dades.
Qui rebrà les seves dades?
Només comunicarem les seves dades personals a:
1. Organismes Públics competents, Agència Tributària, Jutges i Tribunals, cuanda tinguem l'obligació de facilitar-los.
2. A més, comptem amb la col·laboració de alguns proveïdors tercers de serveis que tenen accés a les seves dades personals i el tractament d'aquests es fa per nom i compte nostre, com consecuenca de la seva prestació de serveis.
En concret, ia títol enunciatiu i no limitador, els referits proveïdors exerceixen els seus serveis en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.
Quines són els seus drets en el moment que ens facilita les seves dades?
Pot exercir els seus drets de:
- Oposició.
- Accés.
- Rectificació.
- Supressió.
- Limitació.
- Portabilitat.
- No ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
- Revocació de l'consentiment prestat.
Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Nota Legal
RGPD
Mapa Web